:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา

ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศพ้นสภาพการเป็นรักเรียนนักศึกาษา เนื่องจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ ภาคเรียนที่ 2 ปรการศึกษา 2560 Administrator 140
2 ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที 2 ปรการศึกษา 2560 Administrator 135
3 ประกาศรายชื่อพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 Administrator 186
4 ประกาศเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Administrator 190
5 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 Administrator 378
6 ประกาศพ้นสภาพเนื่องจากขาดเรียน15วัน ภาคเรียนที่ 1 / 2560 Administrator 176
7 ประกาศแจ้งผลกิจกรรมภาคเรียนที่ 1/2560 ปีการศึกษา 2560 Administrator 213
8 ตารางสอบนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Administrator 181
9 ปฏิทินสำหรับนักเรียนนักศึกษา(เดือนกันยายน - ตุลาคม 2560) Administrator 265
10 ประกาศแจ้งสถานะเป็นผู้เข้าเรียน Administrator 199
11 ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน เนื่องจากขาดคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน ปีการศึกษา2560 Administrator 192
12 ประกาศพ้นสถาพนักเรียนนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 Administrator 237
13 ประกาศผลแก้กิจกรรม ภาคเรียน ที่2/2559 Administrator 324
14 ประกาศพ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2559 Administrator 362
15 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Administrator 804
16 การเปิดการเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 Administrator 349
17 ประกาศผลกิจกรรม ภาคเรียน ที่2/2559 Administrator 327
18 ประกาศหยุดเรียน Administrator 463
19 ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 Administrator 390
20 ประกาศหยุดการเรียนการสอน Administrator 344