:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา

ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศพ้นสภาพนักเรียนภาคสมทบ-ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา-2561 Administrator 160
2 ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา เนื่องจากขากคุณสมบัติผู้เข้าเรียน ปีการศึกษา 2561 Administrator 190
3 ประกาศพ้นสภาพการเป็นรักเรียนนักศึกาษา เนื่องจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ ภาคเรียนที่ 2 ปรการศึกษา 2560 Administrator 211
4 ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที 2 ปรการศึกษา 2560 Administrator 200
5 ประกาศรายชื่อพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 Administrator 255
6 ประกาศเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Administrator 262
7 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 Administrator 468
8 ประกาศพ้นสภาพเนื่องจากขาดเรียน15วัน ภาคเรียนที่ 1 / 2560 Administrator 249
9 ประกาศแจ้งผลกิจกรรมภาคเรียนที่ 1/2560 ปีการศึกษา 2560 Administrator 287
10 ตารางสอบนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Administrator 267
11 ปฏิทินสำหรับนักเรียนนักศึกษา(เดือนกันยายน - ตุลาคม 2560) Administrator 369
12 ประกาศแจ้งสถานะเป็นผู้เข้าเรียน Administrator 256
13 ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน เนื่องจากขาดคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน ปีการศึกษา2560 Administrator 260
14 ประกาศพ้นสถาพนักเรียนนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 Administrator 305
15 ประกาศผลแก้กิจกรรม ภาคเรียน ที่2/2559 Administrator 391
16 ประกาศพ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2559 Administrator 424
17 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Administrator 876
18 การเปิดการเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 Administrator 433
19 ประกาศผลกิจกรรม ภาคเรียน ที่2/2559 Administrator 390
20 ประกาศหยุดเรียน Administrator 522

เพจวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า