:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา

ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา เนื่องจากขากคุณสมบัติผู้เข้าเรียน ปีการศึกษา 2561 Administrator 90
2 ประกาศพ้นสภาพการเป็นรักเรียนนักศึกาษา เนื่องจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ ภาคเรียนที่ 2 ปรการศึกษา 2560 Administrator 154
3 ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที 2 ปรการศึกษา 2560 Administrator 143
4 ประกาศรายชื่อพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 Administrator 198
5 ประกาศเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Administrator 202
6 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 Administrator 412
7 ประกาศพ้นสภาพเนื่องจากขาดเรียน15วัน ภาคเรียนที่ 1 / 2560 Administrator 188
8 ประกาศแจ้งผลกิจกรรมภาคเรียนที่ 1/2560 ปีการศึกษา 2560 Administrator 228
9 ตารางสอบนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Administrator 194
10 ปฏิทินสำหรับนักเรียนนักศึกษา(เดือนกันยายน - ตุลาคม 2560) Administrator 284
11 ประกาศแจ้งสถานะเป็นผู้เข้าเรียน Administrator 209
12 ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน เนื่องจากขาดคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน ปีการศึกษา2560 Administrator 203
13 ประกาศพ้นสถาพนักเรียนนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 Administrator 248
14 ประกาศผลแก้กิจกรรม ภาคเรียน ที่2/2559 Administrator 334
15 ประกาศพ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2559 Administrator 373
16 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Administrator 818
17 การเปิดการเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 Administrator 366
18 ประกาศผลกิจกรรม ภาคเรียน ที่2/2559 Administrator 336
19 ประกาศหยุดเรียน Administrator 471
20 ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 Administrator 406