:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา

ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศพ้นสภาพนักเรียนภาคสมทบ-ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา-2561 Administrator 182
2 ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา เนื่องจากขากคุณสมบัติผู้เข้าเรียน ปีการศึกษา 2561 Administrator 197
3 ประกาศพ้นสภาพการเป็นรักเรียนนักศึกาษา เนื่องจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงเกณฑ์ ภาคเรียนที่ 2 ปรการศึกษา 2560 Administrator 228
4 ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที 2 ปรการศึกษา 2560 Administrator 215
5 ประกาศรายชื่อพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 Administrator 272
6 ประกาศเปิดภาคเรียนและการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Administrator 277
7 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 Administrator 477
8 ประกาศพ้นสภาพเนื่องจากขาดเรียน15วัน ภาคเรียนที่ 1 / 2560 Administrator 264
9 ประกาศแจ้งผลกิจกรรมภาคเรียนที่ 1/2560 ปีการศึกษา 2560 Administrator 303
10 ตารางสอบนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Administrator 282
11 ปฏิทินสำหรับนักเรียนนักศึกษา(เดือนกันยายน - ตุลาคม 2560) Administrator 402
12 ประกาศแจ้งสถานะเป็นผู้เข้าเรียน Administrator 268
13 ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน เนื่องจากขาดคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน ปีการศึกษา2560 Administrator 273
14 ประกาศพ้นสถาพนักเรียนนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 Administrator 319
15 ประกาศผลแก้กิจกรรม ภาคเรียน ที่2/2559 Administrator 401
16 ประกาศพ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2559 Administrator 435
17 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 Administrator 890
18 การเปิดการเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 Administrator 448
19 ประกาศผลกิจกรรม ภาคเรียน ที่2/2559 Administrator 403
20 ประกาศหยุดเรียน Administrator 533