:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสอบคักเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคร่าว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิชาการ