:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิชาการ