:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูจ้างสอน สาขาช่างก่อสร้าง