:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา ประเภทโควต้า ปีการศึกษา 2562