:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูจ้างสอน