:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - ประกาศเผลแพร์การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562