:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอราคาและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2561