:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร่วมเสนอราคา และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562