:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่