:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. รอบทั่วไป รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561