:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - บุคลากร แผนกวิชาการตลาด
นางกัลยวรรธน์  ศรีวรรณ์อรกุล
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
นางสาวสุภัสรา  อินดี
ครูผู้สอน

เพจวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า