:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - บุคลากร แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

นางสาวสิริเรศ  หินแสง
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวรุ้งรัศมี สุภา
นางสาวณัฎฐณิชา  อินสุขิน
ครูผู้สอน ครูผู้สอน

นายป้องสุกล  พูลเพิ่ม
ครูผู้สอน