:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - บุคลากร แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

นางสาวณัฎฐณิชา  อินสุขิน
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์

นางสาวรุ้งรัศมี สุภา
นายป้องสุกล  พูลเพิ่ม
ครูผู้สอน ครูผู้สอน

นายสราวุฒิ สมจิตต์
ครูผู้สอน