:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - บุคลากร แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

นางสาวณัฎฐณิชา  อินสุขิน
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์


นางสาวรุ้งรัศมี สุภา
นายสราวุฒิ สมจิตต์
ครูผู้สอน ครูผู้สอน

นายณัฐพงษ์  คงเพชรศักดิ์
ครูผู้สอน

 

เพจวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า