:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - บุคลากร แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

 

นายปรีชา ปู่จาด
หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน
นายปวันรัตน์ ไชยคำวัง
ครูผู้สอน