:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - บุคลากร แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายจักร์ชัย  ปิงเมือง
หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์
นายปรีดา  ศรีทุมมา
ครูผู้สอน