:: วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า :: - บุคลากร แผนกวิชาช่างยนต์

 


นายธนากร  กุศล
หัวหน้าแผนกยานยนต์


นายแสงทวี  ปัญสมคิด นายอำนาจ  ทาสุข
ครูผู้สอน ครูผู้สอน


นายศักดิ์สิทธิ์  หน่อแก้ว

นายสมบูรณ์  สุทธิน่าน
ครูผู้สอน ครูผู้สอน


นายยุรนันท์  เชื้อปงปัน

นายภาณุ  สุธรรมแจ่ม
ครูผู้สอน
ครูผู้สอน