วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า 200 ม.6 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  57170 โทรศัพท์ 053-952014 
จัดทำโดยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า